Calatoriile mele prin imagini

Calatoriile mele prin imagini

sâmbătă, 14 mai 2011

Cheile Susitei si paraul Dealului (14 mai 2011)

Chiar de la începutul excursiei frumuseţea locurilor anunţă suita de peisaje încîntătoare pe care le vom trece în revistă. Valea se strîmtează, iar drumul se alătură apei, şerpuind intre colnice acoperite cu livezi sau pădure. După ce trecem de Valea Seacă, apar stîncăriile anunţînd defileul strîmt prin care ne strecurăm. Localitatea Vaidei apare cutezător aşezată în locurile strîmte din lungul văii Şuşiţa Verde. Localnicii folosesc cu ingeniozitate peticele de loc neted dintre rîpe, pereţi şi cleanţuri, mai ales de la moară în sus. Roca dezgolită este colorată uneori cărămiziu şi rîuri de grohotişuri se ţes la poalele „sturiilor", aşa cum numesc localnicii stîncăriile ce se ridică deasupra satului. Drumul comunal, bine întreţinut, poate fi asemuit unei alei de staţiune. După circa 4 km din Curpen, distanţă pe care marcajul punctează rar firul drumului, ajungem la Balta Verde, iar mai sus la podul de peste rîu.
După circa 5 minute de mers de la canton intram în Cheile Şuşiţei Verzi. De cum ne apropiem se audo vuietul cascadei, înspumînd apele rîului între stînci. Drumul forestier domină de la înălţime genunea Şuşiţei Verzi, în care se poate pătrunde cu mare greutate.
                 Dincolo de spintecătura prin care trece drumul cheile continuă încă 150 m. Urmează o porţiune de drum prin pădure şi poieniţe. Depăşim pîraiele Valea Mare şi Tragoe (vest) şi Mîţări (est), străbatem cheiţă Cirligu şi traversăm pe malul stîng la gura văii Jarei. 
                De la cascada Strîmbului valea se strîmtează; trecem pentru cca 200 m pe malul drept şi, în dreptul cheilor Corcotu, revenim pe stînga văii. Vegetaţia bogată, pantele mari şi stîncăriile sînt cîntate de apa Şuşiţei care fierbe în repezişuri.                 La circa 3 ore de la plecare ajungem la confluenţa văii Straja cu valea Dealul. Traseul intra pe valea Dealul (stînga)

               Multe flori si fluturi                Si o pestera in care nu am intrat decat cativa metri.

              Traseul, inregistrat cu GPS Garmin ForetrexNiciun comentariu: